Američki fudbal je sport u kome su povrede uobičajena pojava. Neke lako zarastu, ali uvek su tu i one malo komplikovanije koje zahtevaju profesionalnu negu.

American football is a sport where injuries are a common thing. Some easily heals, but there are always more complicated ones that require professional care.

U potrazi dobrim stručnjacima, Plavi Zmajevi su igrom slučaja došli u kontakt sa članom Srpske Kendo reprezentacije Draganom Mitrovićem, fizioterapeutom, kiroprakticarem i još mnogo toga u jednom doktoru. O njegovoj stručnosti i iskustvu najbolje mogu reći igrači, kojima je sredio povrede stare i po 15 godina, za koje je moderna medicina tvrdila da nema trajnog rešenja.

In search of good experts, Blue Dragons came into contact with a member of the Serbian Kendo representation, a chiropractor, physiotherapist and many more in one doctor. Players of Blue Dragons can tell you anytime about his expertise and experience. Those who have dealt with the injuries over 15 years, for which modern medicine claimed that there is no permanent solution.

O njegovom medicinskom iskustvu i takmičarskom uspehu popričali smo nakon terapije, koja je bila bolna, ali efikasnija od hirurgije.

We talked about his medical experience and competitive success after the therapy, which was painful, but more effective than any surgery.

Dragane, hoćeš li malo da približiš ljudima svoje zvanje, ipak je prilično jedinstveno u svetu.

Može se reći da titula i nije baš jedinstvena koliko znanje. Fizioterapeut sam po struci i terapeut, instruktor-majstor prirodne Japanske medicine i borilačkih vestina. Medicina koja je sastavni deo jednog od najstarijeg borilačkog sistema koji je doktor Hatsumi sistematizovao i nazvao ga Bujinkan university of life. Inače sistem lečenja je nastao na bojnom polju gde je bilo potrebno brzo delovati i sanirati povredu kako bi se ratnik što pre oporavio i mogao da nastavi borbu. Sa takvim slučajevima se danas srećemo u sportu i takmičenjima gde se javljaju česte povrede tokom meča, utakmice i sl.

 

Dragan, would you want to tell people a little bit about your profession, because it is quite unique in the world?

We can say that the title is not as unique as knowledge. I am a physiotherapist by profession and therapist, instructor-master of natural Japanese medicine and martial arts. Medicine that is part of one of the oldest martial systems, Dr. Hatsumi systematized and named it Bujinkan University of life. By the way, the treatment system was created and practiced on the battlefield where it was necessary to act quickly and fix the injury in order to recover the warrior as soon as possible and to continue the fight. Today we are in sports and competitions, where frequent injuries occur during the game, match, etc.

 

Kako si došao u kontakt sa tim tehnikama?

Prva prava edukacija počela je kada sam otišao u Francusku 2003. U najčuvenijoj školi Bujinkan sistema. Za neupućene, to je škola sa sistematizovanim i autentičnim programom koja vuče korene iz tradicije stare 34 generacije. To je samo jedna od činjenica koje čine Bujinkan sistem najboljim, a samim tim i školu.

 

How did you come in contact with these techniques?

The first real education started when I went to France in 2003 in the most respected school of the Bujinkan system. For the uninformed readers, it is a school with a systematized and authentic program that follow the roots from the tradition of the old 34 generation. This is just one of the facts that make the Bujinkan system the best, and therefore the school also.

Preko Ninjutsu-a si stekao znanje staro 15 vekova, koliko ti je trebalo da naučiš ovo što radiš?

Ovih dana treba da poslavim punoletstvo od kako sam pošao ovim putem, a skoro 10 godina mi je trebalo da usavršim tehnike, izgradim rutinu i osećaj, kao najbitniji faktor u celoj priči.

 

Through Ninjutsu you acquired the knowledge of the 15 centuryes, how much did you need to learn what you are doing?

In one of these days, I have to celebrate the adult life period as I went down this road (18), and for almost 10 years I had to perfect my techniques, build a routine and feeling, as the most important factors in the whole story.

Da li je Ninjutsu jedina tehnika koja primenjuje učenje medicine tokom treninga – obuke?

Naravno da nije. Postoje i u drugim borilačkim sistemima škole lečenja, samo pitanje je koliko je znanje opširno i autentično. Kroz vekove su se mnoge informacije izgubile, a svaka izgubljena lekcija vraća vas korak u nazad. Ninjitsu je jedna od veština koje imaju najočuvaniju istoriju.

 

Is Ninjutsu the only technique that applies medical education during training – training?

Of course not. There are also other combat systems with the treatment system, the only question is how much knowledge is extensive and authentic. Throughout the centuries, many information has been lost, and every lost lesson is taking you step backward. Ninjitsu is one of the skills that have the most well-preserved history.

Kakva su ti dosadašnja iskustva sa Plavim Zmajevima?

Zmajevi su pravi zmajevi, nisu još uvek bili svi iz tima na terapiji, ali ovi momci koji sam do sada upoznao su zanimljivi i interesantni ljudi. Sa njima nikad nije dosadno u ordinaciji, a bave se veoma opasnim sportom tako da sam za njih uvek tu. Ako su svi ostali kao i ovi što su dolazili, mogu reći da imate sjajan tim kad je kompletan, fizički i psihički.

 

What are your impressions about the Blue Dragons?

The dragons are real dragons, I still haven’t met them all, but these guys I’ve met are good and interesting people. With them, it’s never boring during therapy and they are dealing with a very dangerous sport, so I’m always there for them. If everyone else is like those who came, I can say that you have a great team when it’s complete, physically and mentally.

Koji su najveći nedostaci u našoj zvaničnoj medicini?

Dijagnostika!!!

What are the biggest disadvantages in our official medicine?

Diagnostics!!!

Po tebi, koje su najveće greške prilikom nedovoljno stručnog saniranja povreda?

Kao što rekoh u prethodnom pitanju stvar je u dijagnostici, a to je od vitalnog značaja za dalji tok i oporavak od bolesti ili povrede. Često se ne uspostavi tačna dijagnoza pa se samim tim pogrešno tretira povreda i sprovodi dalje lečenje. Ne može uvek sve kompjuter da kaže šta fali našem telu…

 

According to you, what are the biggest mistakes in the insufficient professional treatment of injuries?

As I said in the previous question, the thing is in diagnosis, and this is vital for further progress and recovery from illness or injury. Often, the exact diagnosis is not right and the injuries are treated incorrectly and further treatment is carried out wrong. Computers can’t tell always what’s missing in our body…

Hvala puno Dragane, dobrodošao u porodicu Plavih Zmajeva!

Thank you very much Dragane, welcome to the Blue Dragon family!

Foto by : Miloš Rafailović